section-622ac06
Kursy na prawo jazdy

Zapoznaj się z naszą ofertą kursów na prawo jazdy

Kliknij
Szkolenia okresowe

Oferujemy szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych

Kliknij
Kwalifikacja wstępna

Ukończ kwalifikację wstępną i zdaj egzamin u nas

Kliknij
section-63beb9c

Witamy w prywatnej
szkole jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców Wiesław Woś powstał 1991 roku.

Stworzyliśmy szkołę, w której sami chcielibyśmy się uczyć. Szkołę przyjazną kursantowi, stosującą sprawdzone metody dydaktyczne oraz nowoczesne narzędzia pracy. Nasza szkoła od lat wyróżnia się szczególną dbałością o dobre opanowanie przepisów i techniki jazdy, co później przekłada się na bezpieczne oraz bezstresowe poruszanie się po drodze.
Należy: - posiadać numer identyfikujący Profil Kandydata na Kierowcę, - osiągnąć wymagany przepisami ustawy wiek (16 lat dla kat A1; 18 lat dla kat. A2, B; 21 lat dla kat. A), - zapisać się i wybrać datę kursu oraz wypełnić deklarację w biurze, - wnieść opłatę wpisową najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
Badanie lekarskie można wykonać u lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań kierowców. Koszt badania: 200 zł
Tak, istnieje taka możliwość. Jeśli polecił Ci ktoś instruktora z naszej szkoły - podaj nazwisko instruktora, z którym chcesz jeździć 😉
Zajęcia z manewrów odbywają się na naszym placu manewrowym znajdującym się w Kłodzku na ulicy Objazdowej. Plac jest doskonale przygotowany do wykonywania manewrów wymaganych na egzaminie państwowym. Kłodzko 50.447335, 16.633980
Aktualny cennik kursów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce CENNIK. Jest możliwość opłaty kursu w ratach.
//wieslawwos.pl/wp-content/uploads/2021/04/102749877_3208926035794876_355712065398443184_n.jpg
//wieslawwos.pl/wp-content/uploads/2021/04/kat.-b.jpg
section-0834215

Jak zacząć kurs na prawo jazdy?

Musisz mieć Profil Kandydata Na Kierowcę

Sprawdź co będzie Ci potrzebne

Sprawdź tutaj albo zadzwoń do nas

section-81916bd

Wybierz
Kategorię

Prowadzimy szkolenia w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. Dysponujemy własnym placem manewrowym. Plac wyposażony jest w kilkanaście stanowisk szkoleniowych, w tym stanowiska do nauki jazdy motocyklem, również na tzw. slalom szybki.
Nasi wykładowcy potrafią dostosować sposób nauczania do potrzeb kursantów – wiemy, że niektórzy potrzebują tradycyjnej formy nauczania, podczas gdy inni preferują inne metody kształcenia.

//wieslawwos.pl/wp-content/uploads/2021/04/ddddd.png
Prawo jazdy kat. A (24 lat)

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania wszystkimi motocyklami.

Wymagania do zapisu na kurs:

 • Wymagany wiek wynosi 24 lat
 • Profil Kandydata na Kierowcę

Lub do wyrobienia PKK:

 • zdjęcie (1szt.)
 • pozytywne orzeczenie lekarskie

Wiek 24 lata nie jest ostatecznym wyznacznikiem uprawniającym do ukończenia kategorii A.

Jeżeli osoba posiadała już 2 lata kat. A2 - może przystąpić do kursu przed 24 rokiem życia.

Prawo jazdy kat. A1 (16 lat)

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania motocyklami o pojemności do 125 cm, mocy do 15 kW/11 i stosunku mocy do masy własnej nie większej niż 0,1 oraz do motocykli trzykołowych o mocy do 20 KM/15kW. Automatycznie uprawnia do poruszania się pojazdami określonymi dla kategorii AM.

Wymagania do zapisu na kurs:

 • Wymagany wiek wynosi 16 lat
 • Zgoda rodzica/opiekuna
 • Profil Kandydata na Kierowcę

Lub do wyrobienia PKK:

 • zdjęcie (1szt.)
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • zgoda rodzica/opiekuna

W cenie:

 • 30 godzin teoretycznych: 30 x45 min.
 • 20 godzin praktycznych: 20 x 60 min.
Prawo jazdy kat. A2 (18 lat)

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
motocyklem trókołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagania do zapisu na kurs:

 • Wymagany wiek wynosi 18 lat.
 • Oświadczenie od rodziców ( w przypadku osób niepełnoletnich)
 • Profik Kandydata na Kierowcę (PKK)

Lub do wyrobienia PKK:

 • zdjęcie (1szt)
 • pozytywne orzeczenie lekarskie

W cenie:

 • 30 godz. teoretycznych : 30 x45 min.
 • 20 godz. praktycznych : 20 x 60 minut
Prawo jazdy kat. AM (14 lat)

W cenie:

 • 10 godzin zajęć praktycznych
 • 30 godzin zajęć teoretycznych

Wymagania do zapisu na kurs:

 • Wiek wynosi 14 lat
 • Zgoda rodzica/opiekuna
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Lub do wyrobienia PKK:

 • zdjęcie (1szt)
 • orzeczenie lekarskie
Prawo jazdy kat. B (18 lat)

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu); ... ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);

Do ceny kursu należy doliczyć cenę egzaminu:

 • teoretycznego: ok. 35zl
 • praktycznego: ok. 110zł

W cenie:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych ( 30 x 45 minut)
 • 30 godzin zajęć praktycznych ( 30 x 60 minut)

Jazdy dodatkowe:

 • Godzina 75 zł
 • Pakiet 10 godzin 700 zł

Materiały szkoleniowe:

 • Podręcznik + dostęp do testów egzaminacyjnych 30zł
 • Uwaga Promocja! Podręcznik + dostęp do testów egzaminacyjnych Gratis!
Prawo jazdy kat. C (21 lub 18 lat*)

Wymagania do zapisu na kurs:

 • ukończone 21 lat (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej) lub ukończone 18 lat, jeżeli ukończyłeś już kwalifikację wstepną
 • zdjęcie 1 szt.
 • kserokopia prawa jazdy
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • pozytywne orzeczenie psychologiczne
 • profil kandydata na kierowcę (PKK)

Kategoria C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, za wyjątkiem autobusu. Dodatkowo uprawnia do poruszania się ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie prawa jazdy kat. B

W cenie kursu:

 • 20 godz. teorii: 20 x 45 min.
 • 30 godz. praktyki: 30 x 60 min.

Dokumenty do PKK:

 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • kserokopia prawa jazdy
 • wniosek
 • zdjęcie 3,5 x 4,5 cm
Prawo jazdy kat. C + E

W cenie:

 • 25 Godzin zajęć praktycznych

Wymagania do zapisu na kurs:

 • posiadanie prawa jazdy kat.C
 • ukończone 21 lat lub 18 lat i kwalifikację wstępną
 • zdjęcie 1 szt.
 • kserokopia prawa jazdy
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • pozytywne orzeczenie psychologiczne
 • profil kandydata na kierowcę (PKK)

Jazdy dodatkowe:

 • 1godz (60min) 100zł
Prawo jazdy kat. B + E (18 lat)

Wymagania do zapisu na kurs:

 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • zdjęcie- 1 szt.
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • profil kandydata na kierowcę (PKK)

W cenie:

 • 15 godzin praktycznych (15×60 min )

Jazdy dodatkowe:

 • 1 godzina (60 min) – 120 zł
Prawo jazdy kat. T (16 lat)

Kategoria T umożliwia kierowanie ciągnikiem lub innym pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria T zezwala na kierowanie:
a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem oraz czterokołowcem lekkim).

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami wynosi 16 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Egzamin praktyczny na kategorię T polega na:

 • wykonaniu na placu manewrowym 4 zadań egzaminacyjnych
 • jeździe w ruchu drogowym zgodnie z techniką kierowania i przepisami ruchu drogowego.
Prawo jazdy kat. D (24 lub 21 lat*)

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

 • autobusem,
 • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
 • pojazdami określonymi dla kat. AM;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 24 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

section-8082d24

Aktualności dla przyszłych kierowców

Zachęcamy do śledzenia aktualności, które udostępniamy. Najczęściej informujemy tutaj Państwa o rozpoczęciu kursów w różnych oddziałach naszej szkoły

section-4fb5090

Samochód egzaminacyjny

Zdawaj egzamin na samochodzie, który znasz, jadąc na niego z własnym instruktorem!