Profil Kandydata na kierowcę PKK

Co to jest PKK i co będziesz potrzebował

 

Co to jest?

Profil Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK) jest to elektroniczny profil kierowcy zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

Każdy kursant, który chce zapisać się na kurs prawa jazdy, najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, musi dostarczyć do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców numer PKK.

Gdzie zakładamy ?

Po PKK przyszły kursant udaje się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa zgodnego ze swoim miejscem zameldowania.

Godziny pracy Wydziału: 

wtorek 07:30–15:00
środa 07:30–15:00
czwartek 07:30–15:00
piątek 07:30–15:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
poniedziałek 07:30–15:00
Wymagane dokumenty

Osoby pełnoletnie:

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy lub lekarz uprawniony do wykonywania badań kierowców, koszt  ok 150 zł);
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, analogiczna jak do dowodu osobistego;
  • dowód osobisty

 

Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia:
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy lub lekarz uprawniony do wykonywania badań kierowców, koszt  ok. 150 zł);
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, analogiczna jak do dowodu osobistego;
  • tymczasowy dowód osobisty lub paszport
  • zgodę rodziców lub opiekunów na udział w kursie prawa jazdy

Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia mogą rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed ukończeniem tego wieku. Do egzaminu natomiast mogą przystąpić miesiąc przed.