Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do przewozu rzeczy, osób 3500 zł