Szkolenia kierowców ADR| Rodzaje kursów :

1. W ramach kursu ADR początkowego i doskonalącego: 
a) szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
b) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
c) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
d) szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

2. W ramach kursu doradcy: 
a) szkolenie w zakresie części ogólnej;
b) szkolenie w zakresie części specjalistycznej – przewóz drogowy
c) szkolenie w zakresie części specjalistycznej – przewóz koleją
d) szkolenie w zakresie części specjalistycznej – przewóz żeglugą śródlądową

Każdy uczestnik kursu ma zagwarantowane:

– materiały szkoleniowe,
– podręcznik „ADR 2015-2017”,
– materiały piśmiennicze i papiernicze,
– napoje, basic catering,
– gaśnicę do użycia podczas ćwiczeń p.poż.,
– testy próbne,
– wiedzę niezbędną do pracy w charakterze kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują praktyczny upominek, przydatny i potrzebny w pracy kierowcy ADR.